Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar
language
Logo Biblioteca Pública del Estado

Condicions de préstec

llibres de la biblioteca

Condicions del préstec

Per a utilitzar el servei de préstec és necessari comptar amb un carnet d'usuari que s'entregarà al lector en el moment de la seua inscripció.

Per a aconseguir-ho l'usuari ha de presentar el DNI, Passaport, targeta de residència o permís de conduir. Els menors de 18 anys presentaran la documentació del pare, mare o tutor.

El servei de préstec és gratuït.


• És imprescindible presentar el carnet per a realitzar el préstec.


• El carnet de lector autoritza a tindre en préstec simultàniament fins a un total de 12 documents en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, dels quals un màxim podran ser 6 documents no-llibres.


• El nombre màxim de documents prestats simultàniament a un usuari de la BPM de Llíria serà de 4 documents (màxim d'ells 2 no-llibres).


• El període de préstec de llibres serà de 15 dies, prorrogables per altres 15, sempre que aquests llibres no hagen sigut demandats per altres usuaris en el període de préstec. El període de préstec de documents no-llibres serà de 7 dies no renovables.


• El prestatari que no complisca els terminis serà sancionat amb 1 dia de suspensió per cada dia de retard i document. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa Pública Valenciana.


• El prestatari està obligat a reposar l'obra perduda o deteriorada. En cas de no complir aquesta norma, se suspendrà, fins al seu compliment, l'efectivitat del carnet de préstec en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.


• L'incompliment reiterat d'aquestes normes de préstec, així com el comportament incorrecte en qualsevol secció de la biblioteca, serà sancionat amb la suspensió temporal del carnet de préstec. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i serà de 6 mesos la primera vegada i d'1 any en cas de reincidència. La suspensió es farà efectiva després d'informe del Director/a del Centre de Lectura a la Direcció General del Llibre, Arxiu i Biblioteques.


• S'habilitarà un període especial de préstec durant els mesos de juliol, agost i setembre que serà de 30 dies no renovables.

Préstec Cap de setmana

Es poden emportar a casa tots aquells documents que estan exclosos del préstec normal. Això implica l'obligació de retornar-los a la biblioteca el primer dia de la setmana que estiga oberta.

Préstec col·lectiu
Destinat a col·legis, centres educatius i associacions, permet el préstec d'un lot de llibres per un període de 3 mesos.

Préstec interbibliotecari

Es tracta d'un servei que permet sol·licitar obres que no estan en aquesta biblioteca a altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la Comunitat Valenciana.

És un servei gratuït que poden sol·licitar tots els usuaris de la Xarxa de Biblioteques de la Comunitat Valenciana que esten empadronats en la localitat de Llíria amb carnet de soci adult i que no estiguen suspesos ni sancionats en el moment d'efectuar la petició.

La sol·licitud haurà de fer-se personalment mitjançant la presentació del carnet de soci, cal emplenar un imprés en el taulell d'Informació i Préstec. Quan arriba el document per correu a la nostra biblioteca se li avisa a la persona interessada perquè passe a recollir-ho.

En aquest servei cal tindre en compte que:
- No es prestaran les obres que siguen novetat. El concepte novetat es refereix a les obres editades l'any en curs i en l'anterior.

Per descomptat, el personal de la biblioteca us pot ajudar responent a les vostres preguntes, solucionant dubtes o realitzant recomanacions.

Personal de la biblioteca