Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar
language
Logo Biblioteca Pública del Estado

Préstec

Préstec

Mostrador préstec

Normes de préstec

  • És imprescindible presentar el carnet per a realitzar el préstec.

  • El carnet de lector/a autoritza a tindre en préstec simultàniament fins a un total de 12 documents en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, del que un màxim podran ser 6 documents no-llibres.

  • El nombre màxim de documents prestats simultàniament a una persona usuària de la BPM de Carcaixent és de 6 llibres i 4 no-llibres (poden ser 4 pel·lícules o 4 documents sonors).

  • El període de préstec de llibres serà de 15 dies, prorrogables per altres 15, sempre que els mateixos no hagen sigut demanats per altres persones usuàries durant el període de préstec. El període de préstec de documents no-llibres serà de 7 dies no renovables.

  • La persona prestatària que no complisca els terminis de préstec serà sancionada amb 1 dia de suspensió per cada dia de retard i document. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

  • La persona prestatària està obligada a reposar l’obra perduda o deteriorada. En cas de no complir esta norma, se suspendrà, fins al seu compliment, l’efectivitat del carnet de préstec en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

  • L’incompliment reiterat d’estes normes de préstec, així com el comportament incorrecte en la biblioteca motivarà la suspensió temporal del carnet de préstec. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i serà de 6 mesos quan es produïsca per primera vegada i 1 any en cas de reincidència. La suspensió es farà efectiva després de l’informe del Director/a del Centre de Lectura a la Direcció General del Llibre i Biblioteques.

  • S’habilitarà un període especial de préstec durant els mesos de juliol, agost i setembre que serà de 30 dies no renovables.

Préstec de cap de setmana (màxim 2 llibres)

Amb duració de tres dies per obres de consulta predeterminades.

Sanció: una setmana per cada dia de retard.

Préstec per hores

Per determinades obres de referència.

Préstec Col·lectiu

Destinat a col·legis, centres educatius i associacions, permet traure un lot de 50 llibres de la Sala Infantil-Juvenil per un període d’un mes.

Préstec Interbibliotecari

Permet ampliar els recursos bibliogràfics de la Biblioteca, facilitant l’accés a publicacions existents en altres centres. Cal omplir un imprès en Informació i Préstec.

Normativa de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana