Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar
language
Logo Biblioteca Pública del Estado

Carnet de Lector

Carnet de Lector

Per a l’obtenció del carnet fa falta:

  • Omplir l'imprès de sol·licitud de la XLPV. En cas de socis infantils haurà de ser signat pel pare, mare, tutor o tutora.

  • Presentar el DNI o equivalent. En cas de socis infantils hauran d'aportar el seu DNI si en tenen i, a més, el del pare, mare, tutor o tutora.

  • Dues fotografies recents tamany carnet en el cas de sol·licitud presencial o una imatge tamany carnet en el cas de sol·licitud online.

  • Les persones de nacionalitat estrangera hauran de complir les anteriors condicions i a més aportar el passaport i document acreditatiu del seu domicili a la Comunitat Valenciana.

  • La pèrdua o robatori del carnet s’ha de comunicar immediatament a la Biblioteca a fi d’evitar problemes. S’haurà de sol·licitar un de nou aportant una fotografía tamany carnet.

Important: A peu de pàgina pots descarregar el model de sol·licitud de carnet.

Sol·licita el teu carnet

Si encara no tens carnet de la biblioteca, pots sol·licitar-lo a través d'aquest formulari- Pots aportar tots els documents comprimits .zip

* Camp obligatori

A peu de pàgina pots descarregar el model de sol·licitud.
DNI, NIE o passaport
Fotografia a color.