Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar
language
Logo Biblioteca Pública del Estado

Missió i valors

Vista Biblioteca

Missió i valors de la biblioteca

Tenint com a antecedent la missió definida per la Unesco per a les biblioteques públiques, la nostra missió és:

"Contribuir al desenvolupament integral dels membres d'una comunitat determinada i a la seua pròpia identitat, amb la participació de la comunitat, actuant com a pont entre la cultura acumulada i el lliure accés d'aquesta comunitat a la informació, coneixement i recreació".

En relació a això les biblioteques públiques es visualitzen com:

  • Un espai per a la lectura recreativa, un centre cultural, que privilegia la lectura sense excloure mitjans moderns de transmissió.
  • Un centre cultural per a la població que no està en el sistema d'educació formal, constituint-se a més en el centre de recopilació de la cultura de la comunitat i el seu patrimoni cultural.


FUNCIONS

Els serveis de les biblioteques públiques tenen diverses funcions: cultural, social, educadora i econòmica.

Funció cultural i patrimonial

Les biblioteques, situades en el cor de la comunitat, són llocs de trobada, de comunicació i participació. És l'accés lliure i voluntari a la lectura, la investigació i la creativitat. Si bé està relacionada amb les arts literàries, els seus espais són escenari d'altres arts com la pintura, escultura, música, del folklore i artesania. Al mateix temps les seues col·leccions contribueixen al coneixement científic i tècnic. És també funció de les biblioteques contribuir a la recopilació, conservació i difusió del patrimoni cultural de la comunitat, conservant així la seua identitat.

Funció social

La biblioteca és un agent social dinàmic en el procés de fiançament de la democràcia en proporcionar el lliure accés a la informació publicada, siga aquesta impresa o digitalitzada. L'exercici del dret a la informació i el coneixement desenvolupa en els ciutadans la capacitat intel·lectual per a opinar i resoldre críticament sobre el seu entorn local i nacional. L'accés lliure a Internet i a altres mitjans digitalitzats, contribueix a cobrir la bretxa entre els rics i pobres en informació i a una distribució més equitativa del poder que atorga el coneixement.

Una altra funció social de la biblioteca és la de relacionar a diferents grups de la comunitat en concitar accions conjuntes entre ells.

Funció educadora

La biblioteca és un important agent en el procés d'aprenentatge permanent. El constant desenvolupament tecnològic i el canvi en els processos de treball, requereix que les persones hagen d'estar capacitant-se en les diferents etapes de la vida, siga a través d'institucions i/o per autoformació. Per això, la biblioteca i el seu personal, a més d'oferir els coneixements continguts en les seues col·leccions bibliogràfiques i no bibliogràfiques, assumeix un nou rol: són educadors i facilitadors en l'accés i ús de les fonts d'informació, contribueixen a desenvolupar la lectura crítica i les destreses en l'ús de la computació.