language
Logo Biblioteca Pública del Estado

Préstamo

Prestamo

Para levar libros ou outro material bibliográfico en préstamo so necesitas o teu carné da biblioteca e podrás dispoñer de todos esos documentos por un período de tempo determinado en función do tipo de material que solicitas.

O retraso na la devolución dos mesmos sancionarase coa suspensión temporal do préstamo.