language
Logo Biblioteca Pública del Estado

Codex Calixtino y manuscritos Rosalía

Códice Calixtino

Protocolo de consulta da edición facsimil do Codex Calixtino e os manuscritos facsímiles  de Rosalía


Para poder acceder con seguridade a estes documentos, debe solicitar unha cita por teléfono ou correo electrónico.

Ademais de asignar o horario de consulta, debe indicar a que documentos específicos quere acceder, así como o número de persoas (máximo tres por grupo).

 

Cita Previa

Teléfono 986 30 45 50

Correo biblioteca@cangas.gal