Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar
language

Sol·licitud d'espais

Sol·licitud d'espais

La Biblioteca posa a la disposició de les entitats i ciutadania en general, les seves instal·lacions per a la celebració d'esdeveniments sense ànim de lucre. Sales disponibles a la biblioteca: . Sala Polivalent (60 persones) . Espai d'Exposicions Per a sol·licitar la cessió d'aquests espais pot enviar un correu electrònic a bmd@tortosa.cat o bé, emplenar el formulari que apareix a continuació en aquesta web. És necessari sol·licitar les activitats amb antelació, almenys abans del dia 15 del mes anterior a la seva realització, perquè l'activitat aparegui publicada en l'agenda cultural de la ciutat.

Formulari

Informació sobre la protecció de dades

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb aquest formulari s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Serveis Municipals, responsabilitat de l'Ajuntament de Tortosa.

La finalitat d'aquest tractament és la gestió d'usuaris/usuàries que han d'utilitzar els serveis de la Biblioteca. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l'Ajuntament de Tortosa, Plaça d'Espanya núm. 1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a bmd@tortosa.cat

S'informa que també es pot presentar una reclamació, si així és considera, davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament.