Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar
language
Logo Biblioteca Pública del Estado

Condicions de préstec

Condicions de préstec

Préstec

Per fer ús del servei és necessari disposar del carnet de qualsevol biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i, presentar-lo juntament amb els documents al taulell de préstec de la biblioteca.

El servei de préstec és gratuït i cada usuari podrà agafar en préstec de forma simultània:

  • 15 llibres

  • 5 revistes

  • 5 CD's

  • 5 DVD's

S’han de retornar els documents en un màxim de 30 dies o demanar la renovació del termini.

IMPORTANT: Els llibres perduts o deteriorats s'hauran de reposar. Abans d'agafar-los en préstec, l'usuari comunicarà al personal qualsevol desperfecte que pugui localitzar en els llibres o altres suports.

La pèrdua del carnet s’ha de comunicar immediatament a la Biblioteca, així com qualsevol canvi de domicili o de número de telèfon.

Préstec interbibliotecari

Es poden demanar documents que no es trobin a la biblioteca adreçant-se al taulell de préstec amb les dades del document que interessa.

Cada biblioteca té la seva normativa de préstec i pot establir restriccions per a determinats ítems.

En el moment en què arribi el document, la biblioteca avisarà l’usuari.

El préstec interbibliotecari entre les biblioteques públiques de Catalunya és gratuït. Només és paga els préstecs interbibliotecaris demanats a les biblioteques Universitàries, l'import variarà segons les tasses de cadascuna i les despeses de correu.

Préstec de Llibres electrònics

eBiblio Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes.

El servei està disponible a l’adreça http://catalunya.ebiblio.cat. També s’hi pot accedir descarregant l’aplicació eBiblio disponible per IOS i Android.

Reserves

S’ofereix la possibilitat de reservar documents que es trobin en préstec.

Es pot demanar al personal de la biblioteca que faci la reserva del document. Un cop el document arribi a la Biblioteca s’avisarà l’usuari per correu electrònic o telefònicament.

Renovacions

Com ampliar el termini de préstec dels documents des del taulell de la biblioteca, telefònicament (977445566) o per correu electrònic (bmd@tortosa.cat).

Si l’usuari té un document en préstec i vol ampliar-ne el termini, ho pot fer demanant una pròrroga amb les següents limitacions:

  • Que l’exemplar no s’hagi renovat ja dues vegades.

  • Que, el document no hagi estat reservat per un altre usuari.

  • Que no hagi passat la data de retorn del document.

  • Que no tingui el carnet de la biblioteca bloquejat per algun motiu.