Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar
language
Logo Biblioteca Pública del Estado

Missió i valors

No alt text available for image

Misió i valors de la biblioteca

Partint de la missió definida per la Unesco per a les biblioteques públiques, la nostra missió és: "Contribuir a el desenvolupament integral dels membres d'una comunitat determinada i a la seva pròpia identitat, amb la participació de la comunitat, actuant com a pont entre la cultura acumulada i el lliure accés d'aquesta comunitat a la informació, coneixement i recreació".

FUNCIONS

Els serveis de les biblioteques públiques tenen diverses funcions.

Funció cultural i patrimonial

La biblioteca és un lloc de trobada, de comunicació i participació que garanteix l'accés lliure i voluntari a la lectura, la investigació i la creativitat. Els seus espais són escenari d'arts com la pintura, l'escultura, la música, el folklore i l'artesania. Al mateix temps les seves col·leccions contribueixen al coneixement científic i tècnic. És també funció de la biblioteca contribuir a la recopilació, conservació i difusió del patrimoni cultural de la comunitat, conservant així la seva identitat.

Funció social

La biblioteca és un agent social dinàmic que proporciona el lliure accés a la informació publicada, sigui aquesta impresa o digitalitzada. L'accés lliure a Internet i a altres mitjans digitalitzats, contribueix a cobrir la bretxa en informació i a una distribució més equitativa de el poder que atorga el coneixement.

Una altra funció social de la biblioteca és la de relacionar a diferents grups de la comunitat al promoure accions conjuntes entre ells.

Funció educadora

La biblioteca és un important agent en el procés d'aprenentatge permanent. Per això, la biblioteca i el seu personal, a més d'oferir els coneixements continguts en les seves col·leccions bibliogràfiques i no bibliogràfiques, assumeix un nou rol: són educadors i facilitadors en l'accés i ús de les fonts d'informació, contribueixen a desenvolupar la lectura crítica i les habilitats en l'ús de les noves tecnologies.